top of page

LA NOSTRA MANERA DE VIURE L'EDUCACIÓ

APRENENTATGE A TRAVÉS DEL JOC

f32c8ba3-9f19-4419-8225-8455486952a1.JPG

EXPERIMENTACIONS

Una de les activitats que programem per realitzar a l’escola bressol són les sessions d’experimentació, les quals tenen una gran importància per al desenvolupament perceptiu, cognitiu i motor dels infants.


S’ha de tenir molt en compte que durant els primers anys de vida tots els coneixements del medi extern que adquireixen els infants tenen lloc a partir dels sentits, que són els encarregats de transmetre la informació que s’obté per tal de que interpretin els missatges provinents de l’exterior.
Per tant, és molt important treballar les capacitats sensorials per desenvolupar les percepcions i una forma de fer-ho és mitjançant les sessions d’experimentació, que ofereixen un ampli ventall de possibilitats.

Dins d’aquest ventall de possibilitats volem destacar el nostre treball a l’escola pel que fa a l’experimentació amb llums, ombres, colors i música.
Aquestes activitats provoquen en els infants un estímul diferent que mou les seves estructures de pensament i permeten desenvolupar la imaginació.

Unes propostes que els permetin explorar, manipular, veure les característiques del material que se'ls ofereix, un material que serà el més variat, interessant i adequat possible al moment evolutiu de cada infant.

Com a equip, ens vam plantejar la possibilitat de treballar amb uns materials comuns i uns altres diversos pels diferents grups d’edat.

A la Llar d’infants ens decantem per una àmplia gama d’elements, com per exemple la farina, el marro de cafè, la gelatina, el iogurt amb colorant, el moniato, remenar amb pasta variada, la xocolata desfeta, jugar amb fulles seques, glaçons amb colorant, paper de wc…

També experimentem amb la pintura, el fang i fruites i verdures per pintar (maduixes, magranes, estampació amb carxofes,...).


Aquestes experiències, li permeten gaudir amb els cinc sentits, a través d'una actitud curiosa, amb iniciativa i amb capacitat per aprendre a partir de l'experimentació.

panera.JPG

PANERA DELS TRESORS

La panera dels tresors és una proposta de joc adreçada als infants de 6 a 10/12 mesos ja que en aquestes edats poden estar-se asseguts.

És una activitat d’exploració. Per fer-la cal omplir una panera de vímet amb objectes d’ús quotidià escollits amb la finalitat de proporcionar estímuls i experiències als cinc sentits de l’infant: la descoberta i el desenvolupament del tacte, el gust, l’olfacte, l’oïda, la vista i del sentit del moviment del cos.

La panera dels tresors proporciona a l’infant l’oportunitat d’interessar-se per moltes coses que té al davant.


Assegut al costat de la panera pot desenvolupar millor la seva capacitat de coordinar ull, mà i boca, pot accedir més fàcilment als objectes i portar-los a la boca per conèixer-los i descobrir les característiques d’aquests elements.


Amb la panera dels tresors l’infant aprèn sol i per ell mateix. L’adult, amb la seva presència i atenció, li dóna seguretat i confiança.

539094e4-5e0e-4a41-94b2-e621f1120b88_edited.jpg

JOC HEURÍSTIC

És una activitat d’exploració i combinació d’objectes diversos i variats que proposem als infants de 12 a 24 mesos. És la continuació de la panera dels tresors que oferim als infants de fins a 12 mesos, que encara no es desplacen.


Aquesta activitat té tres fases diferenciades:


1era : l’educadora prepara el material en un espai lliure d’altres materials de joc.

Selecciona tres o quatre tipus de material sensorial diferents i a la vegada escull els recipients adients que faran de contenidors.

Prepara varis punts de joc de manera que els infants es puguin repartir i desplaçar d’un punt a l’altre.


2ona : els nens i les nenes manipulen, exploren i combinen lliuraments els diferents materials buscant totes les possibilitats sense que l’educadora intervingui. Ella es troba en l'espai de joc, observant i oferint seguretat als infants.


3era: consisteix en la recollida i classificació dels objectes, en aquesta fase l’educadora intervé oferint als nens i a les nenes les bosses de roba, obertes, de manera que vegin quin material hi ha a dins i demana als infants que hi posin el que és igual. Els ajuda a recollir i els orienta gestual i verbalment per trobar el material que correspon a cada bossa.

f2acf1a9-a83a-4615-972b-a2a2726435fa_edited.jpg

JOC SIMBÒLIC

El joc simbòlic és el joc en el qual els infants reprodueixen accions de la vida quotidiana del món que els envolta.

Apareix quan l’infant ha adquirit la capacitat de representació, mitjançant la qual representa accions i regles bàsiques  imaginàries que es reflecteixen als acords sobre a què es juga.


El fet d’explorar i reproduir el món fa que es desenvolupi el pensament creatiu i els ajuda a resoldre conflictes, tensions, sentiments… No hem d’oblidar que el joc simbòlic és un aprenentatge que ajuda als infants a conèixer-se a si mateixos i a l’entorn social que els envolta.


Mitjançant el joc simbòlic el nen canalitza un seguit de tensions i desitjos afectius, li serveix per liquidar conflictes, per compensar necessitats no satisfetes, per invertir papers (obediència-autoritat). Un exemple molt clar el tenim quan el nen renya a una nina perquè no es vol menjar la sopa o, al contrari, li permet no menjar-la. Tot aquest procés de simbolització es fomenta bàsicament als avenços que va fent el seu llenguatge, el qual li possibilita arribar a acords amb els nens que comparteix el joc. Aquesta col·laboració implica un objectiu comú i l’acceptació de normes de joc, d’uns rols.


Generalment trobem les estances distribuïdes en diferents racons de joc: el de la cuina, els cotxes, el racó de la casa amb ninos i nines, els metges, la perruqueria, el de les disfresses, entre d’altres.

Kids Drawing

JOC LLIURE

El joc lliure és l'activitat principal dels infants de dos a tres anys. A través seu, temptegen i experimenten amb l'entorn i amb els rols que observen al seu entorn proper. Ho fan amb el llenguatge i relacionant-se amb altres menuts mentre interioritzen pautes i normes socials.


A vegades, ens sembla que si "només juguen" no estan aprenent res perquè no els "ensenyem"... No, no ens equivoquem. El joc és la manera natural d'aprendre que tenen els nens i les  nenes, i la millor situació perquè en el futur aprenguin, és deixar-los jugar en aquestes primeres edats.


Els infants realitzaran joc lliure de diferent tipus: joc simbòlic, joc motor, joc de construccions, joc de  manipulacions, joc de taula i lectura de contes lliure. Segons la seva maduresa, necessitats o interessos podrà dedicar més o menys estona a cada tipus de joc, però serà tasca de l'adult deixar-li al seu abast els materials variats perquè ells puguin fer la seva elecció i cada infant trobi espai i possibilitats per créixer.

IMG_8558_edited.jpg

JOCS D'AIGUA

L’aigua és un element natural i quotidià i indispensable per a la vida i per tant s’ha de conèixer les seves propietats.

És important que els infants explorin d’una manera lliure a través de l’aigua d’aquesta manera descobreixen les seves possibilitats de joc.


Oferim als infants diferents materials i objectes per interactuar amb l’aigua. Hi ha objectes que seran útils per transportar l’aigua, d’altres amb forats on l’aigua passarà a través d’ells. L’objectiu és que els infants facin les seves pròpies descobertes i que puguin comprovar les seves hipòtesis.

ACTIVITATS: Programas
bottom of page